Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden B2B


Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en ondernemer (B2B).